Posiadający działalność gospodarczą podatnicy podatku VAT mają obowiązek uzupełniać rejestr sprzedaży i zakupów VAT. Wszystkie zdarzenie gospodarcze na które wypisujemy fakturę VAT lub podatnik dostaje przy zakupie towarów winno być zaksięgowane do rejestrów. Rejestry VAT są ewidencją pomocniczą do rozliczania podatku VAT.

Ilość posiadanych rejestrów VAT uzależniona jest od specyfiki i różności prowadzonej działalności. Ograniczoną do minimum liczbą jest prowadzenie rejestru zak. i sprzed. produktów i usług. W przeciwieństwie do księgi przychodów i rozchodów ustaleniom ustawowym nie podlega forma księgowania rejestrów. Płatnik podatków ma obowiązek do ustalenia samemu takiej formy.

Rejestry dotyczące podatku VAT muszą być prowadzone miesięcznie lub kwartalnie zależnie od od rodzaju deklaracji VAT - VAT7 lub VAT7-k.