Faktura PRO FORMA

Jest to fikcyjna faktura wystawiana przed sfinalizowaniem transakcji. Dokument tego typu jest traktowany jako promesą wystawienia zwyczajnej faktury VAT z zawartością taką samą jak pro forma. Pro forma (łc. dla formy) wyglądem nie różni się od zwykłej faktury VAT. (z wyjątkiem napisem faktura PRO FORMA).

Innymi słowy po co faktura pro forma? Tego rodzaju dokument jest w praktyce życia codziennego specyfikacją późniejszego zlecenie i jest zwyczajnym kawałkiem papieru. W nielicznych programach faktura tej klasy jest wykorzystywany do wystawiania faktury zaliczkowej. Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i w związku z tym nie księgujemy jej do rejestru sprzedaży VAT a także do księgi. Zatem nabywca nie może odliczenia VAT naliczonego na podstawie tego dokumentu. Do wypisywania Faktur PRO FORMA najciekawszy jest program do faktur wfirma.pl. Jest to znośny program webowy.

Pozycja faktury powinna mieć dane takie jak:

 • podatek
 • wartość netto
 • ilość
 • opis usługi
 • Stawkę podatku
 • cenę
 • Wartość brutto

Faktura winna posiadać dane takie jak:

 • Sposób płatności - gotówka czy przelew
 • Stawki podatku z wartościami
 • objaśnienie faktura pro forma
 • Termin zapłaty
 • dane wystawcy
 • Kwota razem
 • Data wystawienie
 • dane kontrahenta nabywającego
 • nr faktury np FV 5/2007